CENNIK

Kurs  kat. B 1750 zł

Kurs kat. B dla studentów i uczniów do 26. roku życia 1700 zł

Dodatkowa godzina zegarowa: 70 zł

Pakiet 10 godzin zegarowych: 650 zł
Przy wykupieniu większej ilości godzin możliwość negocjacji ceny.

Zajęcia teoretyczne odbywają dwa razy w tygodniu, weekendowo jak i indywidualne. Prowadzone przez nas szkolenia przygotowują do tego, by uzyskać prawo jazdy kategorii: B za rozsądną cenę.

Kursy na kategorię B rozpoczynają się w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

Wszelkie formalności dla osób zamieszkałych w Gdańsku załatwimy za Państwa.

OSK prowadzi nie tylko kurs prawa jazdy, ale również szkolenia zawodowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego, ADR, a także operatorów urządzeń transportu bliskiego, czyli wózki widłowe i HDS oraz kursy operatorów pilarek spalinowych, BHP.

Podstawowy kurs ADR 600 zł

Specjalistyczny kurs ADR 300 zł

Dla grup cena ustalana indywidualnie

Kurs można opłacić gotówką lub przelewem na konto:  MBank nr 11 1140 2004 0000 3202 7428 9392


agenda-appointment-calendar-60032.jpg

TERMINY

Kursy zaczynamy w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca.
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w innym ustalonym terminie.
W okresie wakacyjnym każdy moment jest dobry na rozpoczęcie nauki jazdy dlatego nie trzeba czekać!


INSTRUKTOR

Instruktorka dzięki wieloletniemu doświadczeniu pedagogicznemu zna i potrafi wykorzystać różne metody nauczania, dzięki czemu kursant lepiej rozumie, przyswaja wiedzę oraz ćwiczy umiejętności praktyczne.

Znajomość psychologii ułatwia nawiązanie kontaktu z kursantem i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.

action-asphalt-automobile-593172.jpg

Aby móc uzyskać prawo jazdy kategorii B należy spełnić kilka warunków:

 • Osiągnąć wymagany wiek

 • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań kierowania pojazdem

 • Utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym Starostwie dla swojego miejsca zamieszkania należy dostarczyć wypełniony wniosek (wypełniasz z instruktorem w naszym o wydanie prawa jazdy, do którego dołączasz orzeczenie od lekarza oraz zdjęcia. Na środku) tej podstawie otrzymasz numer PKK. Fotografia musi mieć wymiary 3,5 x 4,5 –takie samo jak do dowodu czy paszportu

 • Odbyć wymagane szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, które obejmuje: 30 godzin lekcyjnych (45 minut) zajęć teoretycznych i minimum 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

 • Zdać w pozytywnym wynikiem egzaminy wewnętrzne

 • Zdać z pozytywnym wynikiem egzaminy państwowe


Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców następnym krokiem jest wizyta w PORD – Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego i umówienie się na egzamin państwowy.
Podstawowe informacje o egzaminie na prawo jazdy kategorii B
Egzamin państwowy dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną
Egzamin teoretyczny – czas trwania to 25 minut i składa się z 32 pytań.
Test w całości jest jednokrotnego wyboru – tylko jedna odpowiedź jest poprawna
W pytaniach z bazy wiedzy podstawowej  są dwie zaproponowane odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.  na przeczytanie treści jest 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
W pytaniach z trzema zaproponowanymi odpowiedziami: wybieramy spośród A, B i C
Na najtrudniejsze pytania z wiedzy specjalistycznej jest aż 50 sekund na przeczytanie treści i udzielenie odpowiedzi.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów z tej części wynosi 74. Aby uzyskać pozytywny wynik z części teoretycznej i móc przystąpić do części praktycznej należy uzyskać co najmniej 68 punktów.

Raz wybrana i zatwierdzona odpowiedź nie może być już zmieniona, dlatego ważne jest aby się nie spieszyć i czytać każde pytanie dokładnie.


Egzamin praktyczny – podczas którego jest oceniane jest:

 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy – działanie poszczególnych świateł, sprawdzenie poziomu płynów w samochodzie

 • Przygotowanie do jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu przy użyciu hamulca awaryjnego (ręcznego)

 • Poruszanie się po drogach publicznych (w tym parkowanie) w ruchu drogowym. Polecenia na bieżąco wydawane są przez egzaminatora.

 • Po zdaniu obu egzaminów pozostaje cierpliwie poczekać na swoje prawo jazdy, które można odebrać w Wydziale Komunikacji w Starostwie lub zostanie wysłane pocztą.


Przed przystąpieniem do egzaminu odpowiednio się przygotuj:

 • zrelaksuj się i bądź pewien swoich umiejętności.

 • nie przejmuj się niepowodzeniem – nie zdanie egzaminu za pierwszym razem wcale nie świadczy o umiejętnościach.

 • pamiętaj o radach udzielonych przez instruktora jazdy.

 • czytaj każde pytanie dokładnie i pamiętaj nie zaznaczaj odpowiedzi impulsywnie. Raz zatwierdzona odpowiedź nie może być już zmieniona.

 • wyświetlane filmiki z sytuacjami na drodze zawsze oglądaj do końca i nie udzielaj odpowiedzi wcześniej, bo nie wiesz jak rozwinie się sytuacja.